crescendo | müzik sözlük
crescendo, müzikal bir terim olarak sesin zaman içinde giderek güçlenmesini ifade eder. bu etki, notaların şiddetinin artışını içeren bir dinamik değişiklikle karakterizedir. genellikle, besteciler eserlerinin partitürlerinde, bu artışı belirtmek için notaların üzerine çizilmiş uzun bir çizgi veya "cresc." şeklinde kısaltılmış bir yazı kullanırlar.

müzikal eserlerde crescendo, bir parçanın belli bir bölümünde ses şiddetinin yavaşça yükselmesi ve böylece dinleyicide bir duygusal zirve veya vurgu yaratılması amacıyla kullanılır. bestecinin bu teknikle amaçladığı, dinleyiciyi eserin içsel dramatik gelişimi üzerinde bir yolculuğa çıkarmaktır.

crescendo'nun belirgin bir şekilde gösterilmesi, orkestra, koro veya solo enstrüman gibi müzikal unsurların performansını yönlendiren icracılara bir rehberlik sağlar. bu dinamik değişim, müziğin duygusal derinliğini zenginleştirir ve dinleyiciyi eserin atmosferine daha etkin bir şekilde çeker.

bunun birde (bkz:decrescendo)’su vardır. kendisi tam tersi olur.

görsel