frekans | müzik sözlük
müzikte frekans, bir ses dalgasının birim zamandaki tekrar sayısını ifade eder. (bkz:hertz) (hz) cinsinden ölçülür. düşük frekanslar, derin bas sesleri temsil ederken, yüksek frekanslar tiz sesleri ifade eder. i̇nsan kulağı genellikle 20 hz ile 20.000 hz arasındaki frekansları duyabilir. frekans, müziğin tonalitesini, enstrümanların karakterini ve genel akustik özelliklerini belirlemede kritik bir rol oynar. bu nedenle, müzikteki frekanslar, sesin renk ve karakterini anlamak açısından önemlidir.

görsel