Köçekçe | müzik sözlük
Köçek veya çengilerin oynaması için halk müziğinden esinlenilerek yaratılmış bir oyun müziği formudur. Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçe’si orkestra için yazılmış senfonik bir eserdir. Adı Köçekçe’dir. formu (bkz:Süit) olarak geçer. Bilinenin aksine bir (bkz:Dans Rapsodisi)'dir.
ayrıca köçekçe, geleneksel türk müziği veya halk müziği tarzlarında kullanılan bir terimdir. köçekçe, özellikle zeybek dansları sırasında çalınan ve icra edilen bir müzik türüdür. zeybek dansları, genellikle türk halk kültürünün bir parçası olan geleneksel danslardır ve bu danslar sırasında çalınan müzik köçekçe olarak adlandırılır. köçekçe, ritmik ve coşkulu bir müzik türüdür ve zeybek danslarının enerjisini yansıtmak amacıyla kullanılır."