müzik modları | müzik sözlük
günümüzde bulunan dizilerin en eski yapıları Hintliler de ve Mısırlılarda bulunmuştur. bu dizilere bir diğer deyişler makamlar diyebiliriz. klasik müzikte bulunan diziler ise teorik açıdan ilk defa antik yunanda görülmüştür. o dönemde oluşturulan modlar, bu dönem ile aynı değildir. günümüzdeki halini ise ortaçağda klise de bulunan müzik adamları düzenlemiştir.

Batı müziği teorisinde modlar, bir dizi karakteristik melodik ve Harmonik davranışla birleştirilmiş bir tür müzikal ölçektir. Müzik modları, Orta Çağ'dan beri Batı müzik düşüncesinin bir parçası olmuştur ve antik Yunan müziği teorisinden esinlenmiştir. Mod adı Latince modus kelimesinden gelir.

Yedi müzik modu şunlardır:

I. derece → Ionian
II. derece → Dorian
III. derece → Phrygian
IV. derece → Lydian
V. derece → Mixolydian
VI. derece → Aeolian
VII. derece → Locrian

Müzik modlarını öğrenmek temel müzik teorisinin ötesine geçer ve daha ileri düzeydedir. Bununla birlikte, bu terimleri ve temel işlevleri tanımak yararlıdır.