noktürn | müzik sözlük
italyanca notturno "geceye özgü" olarak anılan noktürn, 18.yy’da akşam çalınan oda müziği eserlerine deniliyordu. geceyi çağırıştırması aranan bir özellik değildi. noktürn (nocturne) terimi ilk defa 1700’lü yılların sonlarına doğru, duygulu piyano parçalarını anlatmak için kullanılmıştır. bu kavramı ilk kullanan ve bu türde eser veren müzisyen ise john field’dir. noktürnlerin zirveye ulaşması frederic chopin ile olmuştur. chopin’in piyano için noktürnleri bu türün “gece çalınan” müzikten “geceyi anlatan” müziğe doğru evrimindeki ilk adımdır. ritmi daha serbest hale getirerek bir anlamda gecenin belirsizliğini vurgulamıştır. romantik ve izlenimci bestecilerin bu şekilde ilgisini çeken noktürn, izlenimci fransız besteci claude debussy tarafından 1899 yılında tekrar orkestraya uyarlanmıştır. ve bana göre noktürnlerin evrimi debussy ile tamamlanmıştır. debussy ile birlikte noktürn “geceyi anlatan” bir form olmuştur.