ses | müzik sözlük
bir nesneden yükselen hareketin eşit aralıklı ve periyodik titreşim sonunda hava akımı yoluyla kulağımıza kadar gelen ses dalgalarına denir. işittiğimiz her ses yükseklik, gürlük ve tını nitelikleri vardır. bunlar;
a- sesin ince (tiz) veya kalın (pes) oluşu yüksekliği,
b- sesin hafif veya kuvvetli oluşu gürlüğü,
c- seslerin birbirlerinden farklı bir renk taşımalarına da tını (ses rengi) denir.

görsel


(bkz:tiz)
(bkz:pes)
(bkz:titreşim)