müzik sözlük | interaktif müzik kütüphanesi
En çok kullanılan armonik yürüyüşlerden biridir. Am - g - f - m7. İngilizcede andalusian cadence diye bilinir. Özellikle ispanya, italya ve türkiye gibi akdeniz ülkelerinin vazgeçilmez yürüşüdür. Sahil gitaristlerinin baş tacıdır.

Özellikle 80'ler pop müziğine damgasını vurmuştur.
one more cup of Coffee, love song gibi güzel örenkleri de vardır.
Hatta hotel california'da bm - asus2 - g - f#7 şeklinde hafif süslenmiş versiyonunu duyabiliriz.
günümüzde bulunan dizilerin en eski yapıları Hintliler de ve Mısırlılarda bulunmuştur. bu dizilere bir diğer deyişler makamlar diyebiliriz. klasik müzikte bulunan diziler ise teorik açıdan ilk defa antik yunanda görülmüştür. o dönemde oluşturulan modlar, bu dönem ile aynı değildir. günümüzdeki halini ise ortaçağda klise de bulunan müzik adamları düzenlemiştir.

Batı müziği teorisinde modlar, bir dizi karakteristik melodik ve Harmonik davranışla birleştirilmiş bir tür müzikal ölçektir. Müzik modları, Orta Çağ'dan beri Batı müzik düşüncesinin bir parçası olmuştur ve antik Yunan müziği teorisinden esinlenmiştir. Mod adı Latince modus kelimesinden gelir.

Yedi müzik modu şunlardır:

I. derece → Ionian
II. derece → Dorian
III. derece → Phrygian
IV. derece → Lydian
V. derece → Mixolydian
VI. derece → Aeolian
VII. derece → Locrian

Müzik modlarını öğrenmek temel müzik teorisinin ötesine geçer ve daha ileri düzeydedir. Bununla birlikte, bu terimleri ve temel işlevleri tanımak yararlıdır.
oktav çizgisi, bir oktav kalından veya bir oktav inceden okunması gereken notaların altına veya üstüne koyulur.

bir oktav üstten okunması için koyulan simge; (8va............)
bir oktav alttan okunması için koyulan simge; (8vb............)

Bu işaretlerin noktalarının bittiği notalara kadar bir oktav (sekizli) kalından veya inceden okunur.

görsel
bir çokların için efsane, bir çokları için ise müzik yoldaşı anlamına gelen chick corea, 9 şubat 2021'de hayattan göçüp gitti. müzisyenler için çok önemli bir kişilikti. en önemli yapıtlarından olan spain, bir çok müzisyenin etüt ettiği bir eserdi. sadece bir eseri değil. bir çok eseri etüt niteliğindeydi.

ışıklar için uyu büyük üstat. press f to pay respects!

f
sesli ve sessiz süre değerlerini uzatmak için sürelerin sağ tarafına konulan nokta; kendi süresinin yarı değeri kadar daha arttırırlar.

görsel
notaların ve susların birbirlerine göre kısa veya uzun oluşudur. müzikteki sürelerin değerlerini gösteren işaretler vardır. bunlar; sesli süre (notalar), sessiz süre (suslar) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

(bkz:suslar)
“Okta” kelimesi Latince’de “sekiz” demektir. Bu yüzden 8’li aralıklara oktav diyoruz.
Peki diğer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’li) aralıkları tanımlarken neden Latince kullanmıyoruz?
————————————————————
Duo, trio, triole (üçleme), tetrakord, pentatonik gibi bazı rakamsal ifadelerde de Latince kullanılmaktadır.
1900'lü yılların kuzey müziğine damgasını vurmuş finlandıya'lı besteci, keman virtüözü. Başka bir deyişle, kuzeydeki kral.
Özellikle re minör keman konçertosunu gözlerinizi kapatıp dinlediğinde, kuzeyin buz gibi havasını içinize çekebilir, kuzey denizinin sesini duyabilir ve hatta zorlarsanız kutup ışıklarını bile görebilirsiniz.

Sibelius d minör violin concerto
yunan tanrısı zeus 'un 9 kızı vardır. kızlara "mus(müz)" adı verilmiştir. zeus 'un, kızlarına vermiş olduğu eğlencelere de "müz'lere ait, müz'lere yaraşır" anlamlarına gelen "müzik" adı verilmiştir. ayrıca müz'lerin, dans ederek ve şarkılar söyleyerek hastaları iyileştirdikleri bilinir.
izmir dokuz eylül üniversite müzikoloji bölümünde okuyan, aldığı müzikoloji eğitimi sayesinde müzisyenliği yanı sıra düşünme biçimi de çok iyi olan müzisyen. her zaman kanaatim iyi düşünen kişinin iyi müzik yapabilmesi olmuştur.
Beatles dağıldıktan sonra, grubun kurucu üylerinden Paul McCartney'nin 1971'de çıkarttığı 'RAM' albümü, büyük yankı uyandırdı. Bazı müzik otoritelerine göre albümdeki "Too Many People" ve "3 Legs" parçaları, grubun diğer kurucu üyesi John Lennon'a ithafen yazılmıştı ve içinde John'a karşı ağır ithamlar içeriyordu. Paul McCartney, iddiaları yalanladı.
Aynı yılın sonbaharına doğru, John Lennon'ın sansasyonel albümü "Imagine" piyasaya çıktı. Müzikseverler bir kez daha şoka uğramış olacaktı. Çünkü albümdeki "How Do You Sleep" parçası düpedüz Paul'a yazılmıştı! Öyle ki şarkının sözlerindeki "The only thing you done was yesterday. And since you're gone you're just another day" kısmı açıkça,
Paul'un yazıp bestelediği ve grubun "Help" albümünde bulunan "Yesterday"e yönelikti. Ayrıca şarkıdaki "Those freaks was right when they said you was dead." kısmı da 'paul is dead' olayına bir göndermeydi.
Şarkının ilk satırları olan "So Sgt. Pepper took you by surprise" kısmı da ayrıca, grubun en başarılı albümlerinden biri olan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'e Bir gönderme idi. Çünkü John bu albümün kayıt, düzenleme ve yayın alanlarına, Paul'un 'patronca' bir tavırla fazlaca dahil olduğundan çokça şikayetçiydi. Ayrıca, şarkının stüdyo kaydında lead gitarları George Harrison'un çalması da grubun dağılma aşamasında neler olduğunu anlamamıza biraz daha yardımcı oluyor. Sonuçta, elimizde iki eski dostun birbirlerine iğneleyici ithamlarla yazdığı 2 şarkı var. Buna tarihin ilk dissleşmesi denmez mi şimdi?
bir nesneden yükselen hareketin eşit aralıklı ve periyodik titreşim sonunda hava akımı yoluyla kulağımıza kadar gelen ses dalgalarına denir. işittiğimiz her ses yükseklik, gürlük ve tını nitelikleri vardır. bunlar;
a- sesin ince (tiz) veya kalın (pes) oluşu yüksekliği,
b- sesin hafif veya kuvvetli oluşu gürlüğü,
c- seslerin birbirlerinden farklı bir renk taşımalarına da tını (ses rengi) denir.

görsel


(bkz:tiz)
(bkz:pes)
(bkz:titreşim)
1978 izmir doğumlu ses mühendisi, besteci ve akademisyen. bir çok new age tarzında besteleri olan iyi bir ruha sahip müzik adamı. uşak ilinde hüsnü şenlendirici ile bir konser çalışması olmuştur. şu an afyon kocatepe üniversitesin de doçent doktor ünvanı ile öğretim üyeliğine devam ediyor. en sevdiğim bestesi ise yağmur damlası. gerçekten harika bir melodisi var.

dinlemeniz için bir link:

video(bkz:new age)
Sözlü notalar da ise hece bağı kullanılır. bu bağ çeşidini çok fazla türk sanat müziğin de görebiliriz. devasa notaların içerisin de bir kaç kelime bulunur. bu yüzden icrası gerçekten zordur. nefes yerlerini iyi belirlemek gerekir. hece bağı, her heceyi gösterdiğinden hece bağı denir. Her heceye düşen notaların, bağlanışındaki amaç, şarkıcının heceye düşen notaları görmek kolaylığını sağlamak içindir.

(bkz:türk sanat müziği)

görsel
Kendi içinde de bütünlük arzeden farklı enstrümantal parçaların bir araya gelerek oluşturduğu müzik eseri. Genellikle tüm kısımlar aynı anahtarda yazılır. Süit biçimi barok dönemde fazlasıyla popülerdir. Bach, Handel, Corelli bu tür için pek çok eser bestelemişlerdir. 20. yy da orkestra süitleri bestelenmeye başlamış ve bu tür tekrar önem kazanmıştır. Bach - Suite No.2 in B minor, BWV 1067 klasiklerdendir :)
Müzik kurallarını inceleyen bilim dalına müzik teorisi denir. çok fazla teknik detay olması belki de yaratıcılığı azaltsa da, yaratıcılığı arttırma da çok etkisi vardır. evet biraz kaotik bir tanım ancak gerçekler.