opus | müzik sözlük
müzikteki "opus" terimi, bestecilerin eserlerini kataloglamak için kullanılan bir numaralandırma sistemini ifade eder. bu sistem, eserleri düzenlemek, sınıflandırmak ve tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. "opus" kelimesi latinceden gelir ve "iş" ya da "eser" anlamına gelir. örneğin, "op. 27, no. 2" ifadesi, bir bestecinin kariyeri boyunca yazdığı eserlerin içindeki ikinci büyük yapıtı temsil eder. bu numaralandırma, müzik dünyasında genellikle senfonik eserler, sonatlar veya diğer büyük kompozisyonlar için kullanılır.

bu sistem, hem bestecilerin eserlerini sıralamada hem de (bkz:müzikolog)ların çalışmalarını yönlendirmede önemli bir araçtır. ayrıca, bir bestecinin evrimini ve eserlerinin kronolojisini anlamak için de kullanılır. örneğin, beethoven'ın "op. 67" olarak bilinen üçüncü senfonisi, bestecinin kariyerinde hangi döneme ait olduğunu anlamak için bir ipucu sağlar. bu sayede, müzik dünyasında eserler arasındaki ilişkiler ve gelişmeler daha iyi anlaşılır.