Müzik Kelimesinin Terminolojisi | müzik sözlük
yunan tanrısı zeus 'un 9 kızı vardır. kızlara "mus(müz)" adı verilmiştir. zeus 'un, kızlarına vermiş olduğu eğlencelere de "müz'lere ait, müz'lere yaraşır" anlamlarına gelen "müzik" adı verilmiştir. ayrıca müz'lerin, dans ederek ve şarkılar söyleyerek hastaları iyileştirdikleri bilinir.